W Żarkach Letnisku kolejny etap kanalizacji
14 grudnia 2021 r. | 11:13
0

W Żarkach Letnisku dobiegają końca prace przy budowie kolejnego etapu kanalizacji miejscowości. Na ten cel Gmina Poraj pozyskała z Unii Europejskiej prawie ponad 1,8 mln zł. W sumie inwestycja ma kosztować ponad 2,5 mln zł. Dzięki temu, kolejne gospodarstwa domowe w Żarkach Letnisku będą mogły zostać podłączone do kanalizacji.

Poprawa gospodarki wodno – ściekowej to niezbędny warunek poprawy jakości środowiska, gdyż to właśnie ścieki stanowią jedno ze źródeł zanieczyszczeń wód powierzchniowych. Nieustanna rozbudowa gminy, wzrost liczby gospodarstw domowych, wymogły konieczność dalszej rozbudowy systemu kanalizacji w Żarkach Letnisku. Urząd Gminy zrealizował już pierwszy etap kanalizacji. „Dzięki dofinansowaniu otrzymaliśmy możliwość kontynuacji budowy kanalizacji w Żarkach Letnisku. To bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców” – podkreśla wójt Katarzyna Kaźmierczak. – „Jej kontynuacja przełoży się w następstwie na jakość życia mieszkańców. Chcę podkreślić, że gmina szuka środków na kolejne etapy inwestycji, tak by można było skanalizować kolejne ulice.”

Projekt polega na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przydomową przepompownią ścieków oraz przyłączami w miejscowości Żarki Letnisko. Dodatkowo w ramach inwestycji zostaną wykonane prace na oczyszczalni ścieków w zakresie automatycznego układu odprowadzania wody osadowej, jak również modernizacja sieci wodociągowej, w tym wymiana zasuw i hydrantów wraz z instalacją inteligentnego systemu zarządzania siecią.

W zakresie wykonania jest: kanalizacja sanitarna grawitacyjna 2064,00 m, kanalizacja sanitarna tłoczna wraz z przepompownią ścieków 73,00 m, przyłącza kanalizacyjne 755 m, rozbudowa komory stabilizacji osadów, modernizacja sieci wodociągowej, armatura kontrolno-pomiarowa (inteligentny system zarządzania siecią), roboty drogowe – drogi z kruszywa i nawierzchnia asfaltowa ul.Nadrzecznej, przy której budowany jest także chodnik wraz z odwodnieniem, na co Gmina Poraj przeznaczyła ok. 180 tys. zł. ze środków własnych.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.