bezchmurnie
20°
17°
wtorek
Reklama
Rolowanie długiem z Poreco w tle
07 stycznia 2019 r. | 12:27
8

Najwyższa Izba Kontroli odkryła ciekawy plan byłego Wójta Łukasza Stachery na wykazanie przez gminę pozytywnego wyniku finansowego w 2015 rok. Chodziło o pewne transakcje ze spółką gminą Poreco...

W 2012 r. Gmina utworzyła Spółkę pod firmą „PORECO” Sp. z o.o., w której posiadała przez okres objęty kontrolą 100% udziałów. Przedmiotem działalności Poreco była oprócz poboru, uzdatniania i dostarczania wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz zbierania, przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów, również działalność w zakresie m.in. budowy: budynków (mieszkalnych i niemieszkalnych), dróg i autostrad, wykonywania: instalacji (elektrycznych, wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych), robót wykończeniowych oraz sprzątania budynków i obiektów przemysłowych i zagospodarowania terenów zielonych.

W dniu 15 czerwca 2012 r. Wójt nieodpłatnie użyczył (na okres trzech lat od 18 czerwca 2012 r.) Poreco: dwie oczyszczalnie ścieków (w Poraju i w Jastrzębiu) wraz z wyposażeniem oraz 42,9 km gminnej sieci kanalizacyjnej (wraz z 1 466 przyłączami), 116,0 km gminnej sieci wodociągowej, stację ujęcia i uzdatniania wody wraz ze studniami głębinowymi i budynkiem, przepompownie wody i ścieków oraz wyposażenie niezbędne do obsługi tych ww. urządzeń i maszyn (m.in. pompy, wykrywacze metali i nieszczelności oraz agregaty). Umowa ta została zmieniona trzema aneksami38, w których: przedłużono czas jej obowiązywania (na czas nieokreślony), wyłączono z zakresu tej umowy oczyszczalnię ścieków w Poraju (w związku z jej zakupem od Gminy przez Poreco) oraz użyczono oczyszczalnię ścieków w Żarkach Letnisku wraz z wyposażeniem i jednocześnie zwiększono długość użyczonej gminnej sieci kanalizacyjnej do 48,19 km oraz liczbę przyłączy kanalizacyjnych do 1 507 szt.

W grudniu 2015 r. Gmina w trybie bezprzetargowym zbyła Poreco dwie nieruchomości za łączną cenę 3 421,9 tys. zł. Środki uzyskane ze sprzedaży przeznaczono mi.in. na spłatę występującego na dzień 29 grudnia 2015 r. zadłużenia w rachunku bieżącym w kwocie 1 972,4 tys. zł. Według wyjaśnień Prezesa Poreco decyzję o zakupie ww. nieruchomości podjęło w grudniu 2015 r. Zgromadzenie Wspólników Spółki (tj. Wójt). Na sfinansowanie ww. zakupu Poreco zaciągnęło w Magellan S.A. pożyczkę w kwocie 3,5 mln zł. Zdaniem NIK, sprzedaż części majątku Gminy do Poreco, które zaciągnęło pożyczkę w celu sfinansowania tej transakcji, stanowiła formę transferu długu samorządu do jednostki zależnej, którego celem była poprawa obrazu sytuacji finansowej Gminy. Działanie to pozwoliło na wykazanie przez Gminę dodatniego wyniku finansowego budżetu na koniec 2015 r. w kwocie 965,1 tys. zł.

PAWEŁ GĄSIORSKI8 odpowiedzi na “Rolowanie długiem z Poreco w tle”

 1. Werty pisze:

  Ja się pytam dlaczego jeszcze nie toczy się postępowanie karne przeciwko wójtowi za niegospodarność .

  34
  4
 2. Karpiel pisze:

  Niegospodarność nie jest jeszcze w Polsce przestępstwem, gmina swoje długi na razie spłaca. To nowy wójt i rada gmina mogą rozpocząć jakieś działania w tej sprawie, a przecież ani pani Każmierczak ani ustalona przez nią Komisja Rewizyjna żadnych działań nie p[odejmie.Gdyby gmina była niewypłacalna to banki rozpoczęłyby postępowanie przeciw gminie, a gmina zmuszona by była wystąpić przeciw wójtowi. A tak wszystko zostanie w rodzinie.

  4
  3
 3. Wiesiek pisze:

  To Radni Gminy Poraj do dzieła. Proszę złożyć zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie. Chyba, ze chcecie to nadal przyklepywać? Na co czekacie?

  15
  1
 4. Xxx pisze:

  Gratulacje panie Stachera za kreatywność. Coś Ty chłopie narobił?

  12
  0
 5. Zdzisława Polak pisze:

  A ja tak byłam przeciwna tej transakcji Ale nie udało się Pana Wójta powstrzymać a radni przegłosowali uchwałę o sprzedaży oczyszczalni i biurowca w trybie bezprzetargowym dla Poreco. Nie wiedziałam wtedy, że kredyt na zakup oczyszczalni S-ka Poreco zaciągnęła w Magellanie w Łodzi. Jedynie co mi się wtedy udało to powstrzymanie sprzedaży ponad połowy udziałów Spółki Poreco jakiemuś prywatnemu inwestorowi( pomogli mi w tym mieszkańcy Poraja) bo projekt uchwały już był przygotowany ale został wycofany .

  20
  1
 6. anelja pisze:

  KARPIEL przestępstwem może nie być w nie gospodarność w twoim barze. Jak zbankrutujesz to tylko wyjazd świniom dal. W Polsce w każdej instytucji państwowej obowiązuje rozliczenie się z pobranych, powierzonych pieniędzy .Brak w rozliczeniu należy liczyć się ze zmianą tapczanu .

  5
  0
 7. Wiesiek pisze:

  Panie i Panowie radni wybraliśmy Was więc zadziałajcie w tej sprawie . Przecież ktoś musi wymierzyć sprawiedliwość w końcu.

  4
  1

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *